نوشته هایی با برچسب "دوره زخم ICW آلمان"

دوره آموزش بین المللی تخصصی زخم ICW آلمان

دوره آموزش بین المللی تخصصی زخم ICW آلمان

دوره آموزش بین المللی تخصصی زخم  ICW  آلمان (Initiative Chronische Wunden) ز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن ICW  آلمان، اقدام به برگزاری دوره آموزش بین المللی تخصصی زخم ICW آلمان نموده است. این دوره مطابق با الزامات بین المللی و با بهره گیری از اساتید برجسته ی داخلی و مورد تایید ICW  آلمان […]