نوشته هایی با برچسب "دوره زخم، دوره مدیریت زخم، دوره مدیریت زخم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، دوره مدیریت زخم حهاد دانشگاهی تهران، دوره مراقبت از زخم، دوره های مراقبت از زخم، زخم، مدیریت، مدیریت زخم"

دوره مدیریت زخم – گروه پرستاری

دوره مدیریت زخم – گروه پرستاری

دوره مدیریت زخم – گروه پرستاری   مبحث زخم یکی از مهم ترین مباحث علوم پزشکی است. سالانه میلیون ها نفر در دنیا دچار انواع زخم های حاد و مزمن می شوند. این امر از یک سو بیماران را منزوی کرده و خانواده های این بیماران را نگران و درمانده می کند و از سوی […]