نوشته هایی با برچسب "دوره دیالیز نظام پرستاری"

برگزاری دوره دیالیز پرستاری در مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

برگزاری دوره دیالیز پرستاری در مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دوره دیالیز نظام پرستاری برگزاری دوره دیالیز پرستاری در مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران   دوره دیالیز پرستاری کلاس های آموزشی دوره دیالیز پرستاری با هدف توانمند سازی پرسنل پرستاری به صورت دوره های کوتاه مدت برگزار می شود.  کسب کردن مهارت و دانش های تکنیکی و کاربردی مرتبط به حوضه فعالیت پرستاران جامعه از […]