نوشته هایی با برچسب "دوره ترمیمی و زیبایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران"

برگزاری سی و نهمین دوره ترمیمی و زیبایی

برگزاری سی و نهمین دوره ترمیمی و زیبایی

برگزاری سی و نهمین دوره ترمیمی و زیبایی برگزاری سی و نهمین دوره ترمیمی و زیبایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران :    سی و نهمین دوره ترمیمی و زیبایی از تاریخ 27 مهر ماه سال جاری آغاز شده . در حال اجرا می باشد. این دوره ویژه دندانپزشکان عمومی می باشد . دوره آموزش […]