رد کردن لینک ها

دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی اطفال دندانپزشکی اطفال :  پیش نیاز : دکتری دندانپزشکی مدت دوره : 40 ساعت روز و ساعت برگزاری : پنجشنبه و جمعه از ساعت 17-8 ( یک هفته درمیان) نام استاد : خانم دکتر تدین نحوه برگزاری : تئوری – کارگاهی (کار روی دندان

بازگشت به بالای صفحه