نوشته هایی با برچسب "دل درد"

بیماری های گوارشی و آندوسکوپی

بیماری های گوارشی و آندوسکوپی

بیماری های گوارشی و آندوسکوپی اندوسکوپی یک روش غیر جراحی است که برای بررسی دستگاه گوارش انسان مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از آندوسکوپ، یک لوله انعطاف پذیر با نور و دوربین متصل به آن، پزشک شما می تواند تصاویر دستگاه گوارش تان را بر روی یک مانیتور تلویزیون رنگی مشاهده کند.آندوسکوپ به […]