نوشته هایی با برچسب "دستیار مربی مهد کودک"

کودکان خودرا به هر مهد کودکی نفرستید !

کودکان خودرا به هر مهد کودکی نفرستید !

کودکان خودرا به هر مهد کودکی نفرستید ! مهد کودک مکانی است که نخستین گام های آموزش رسمی کودکان در آن برداشته میشود . از این رو مربیان مهد کودک نقش مهمی در زندگی جوانان بازی میکنند .زیرا آنها کودکان یا دانش آموزان را در کسب دانش ،مهارت های اجتماعی و رفتاری و  بهداشت فردی […]