نوشته هایی با برچسب "دستیار ماساژ"

دومیــن دوره دستیار ماساژ درمانگـر

دومیــن دوره دستیار ماساژ درمانگـر

به همت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران دومین دوره ی دستیار ماساژ درمانگر از تاریخ 98/04/10 روزهــای زوج به مدت 5 جلسـه در مرکز شماره 1 جهاد دانشگاهی علوم پزشکــی تهران آغاز می گردد. در این دوره ،  فراگیران به سـر فصل هایی شامل اخلاق حرفه ای در ماساژ، آشنایی با تکنیک های ماساژ کلاسیک […]