نوشته هایی با برچسب "درمان"

ضرورت ایجاد ارتباط میان بخش های بهداشت، درمان و آموزش در حوزه سلامت دهان و دندان

ضرورت ایجاد ارتباط میان بخش های بهداشت، درمان و آموزش در حوزه سلامت دهان و دندان

ضرورت ایجاد ارتباط میان بخش های بهداشت، درمان و آموزش معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: ضرورت ایجاد ارتباط میان بخش های بهداشت، درمان و آموزش در حوزه سلامت دهان و دندان دکتر جان بابایی بر لزوم ایجاد ارتباط میان بخش های بهداشت و درمان و آموزش در حوزه سلامت دهان و دندان تاکید کرد […]