نوشته هایی با برچسب "درمان گیاهی اپیدیدیمیت"

اپیدیدیمیت چیست؟

اپیدیدیمیت چیست؟

اپیدیدیمیت اپیدیدیمیت چیست؟   اپیدیدیم،مجرایی بلند و درهم پیچیده است که بالا و پشت هر بیضه قرار دارد. وظیفه‌ی این مجرا جمع آوری و ذخیره اسپرم‌های بالغ تولید شده به وسیله‌ی بیضه‌ها قبل از انزال است. به التهاب و عفونت اپیدیدیم، اپیدیدیمیت گفته می‌شود. این عفونت معمولا از طریق رابطه‌ی جنسی انتقال می‌یابد و چندین […]