نوشته هایی با برچسب "درمان قطعی نوروپاتی"

بیماری گاموپاتی مونوکلونال (MGUS)

بیماری گاموپاتی مونوکلونال (MGUS)

بیماری گاموپاتی مونوکلونال   بیماری گاموپاتی مونوکلونال (MGUS)   بیماری گاموپاتی مونوکلونال یا MGUS  نوعی بیماری است که در آن پروتئینی غیرطبیعی به نام پروتئین مونوکلونال یا پروتئینM  در خون وجود دارد. این پروتئین در پلاسماسل‌های مغز استخوان ساخته می‌شود. غالبا بیماری گاموپاتی مونوکلونال هیچ‌گونه مشکلی برای فرد به وجود نمی‌آورد ولی احتمال دارد پس از […]