نوشته هایی با برچسب "درمان بیش فعالی"

بیش فعالی – Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder / ADHD 

بیش فعالی – Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder / ADHD 

بیش فعالی  (Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder ADHD)  افرادی که به اختلال ADHD مبتلا هستند، اغلب در توجه کردن و تمرکز دچار مشکل هستند، کنترل دقیقی بر آنچه که انجام می دهند ندارند و ممکن است بدون فکر کردن عملی از آن ها سر بزند، و حتی گاهی در مواردی فرد دچار بیش فعالی می گردد. […]