نوشته هایی با برچسب "درمان اولیه زخـم"

ششمین دوره‌ی مدیریت زخم

ششمین دوره‌ی مدیریت زخم

ششمیــن دوره‌ی مدیریت زخــم: ششمیـن دوره‌ی مدیریت زخم روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۳۰  با حضور جمعی از پرستاران در مـرکز شماره ۲ جـهاد دانشگاهی علوم پزشـکی تهـران آغاز گردید. ایـن دوره‌ی آموزشی در دو مرحله، به صورت تئوری و عملی برگزار شد. شـرکت کنندگان ایـن دوره با مباحـث آناتومــی، فیزیولوژی پوست، ارزیابی بیمـار و زخـم ، دبریدمان کردن، […]