نوشته هایی با برچسب "درد دندانپزشکی"

ترس از دندانپزشکی

ترس از دندانپزشکی

ترس از دندانپزشکی افراد زیادی دچار ترس از مراجعه به دندانپزشکی هستند و عواملی از مراجعه‌ی آن‌ها به دندانپزشک جهت انجام معاینه و حتی ترمیم پوسیدگی جلوگیری می‌کند. ترس از دندانپزشکی با سلامت فرد ارتباط مستقیم دارد. به ویژه  هنگامی که اقدامات مرتبط با آن به‌وسیله‌ی بی‌حسی و بدون درد انجام می‌گیرد، اساسا منطقی نیست. […]

ترس از دندانپزشکی و کنترل آن

ترس از دندانپزشکی و کنترل آن

ترس از دندانپزشکی – چگونه آن را کنترل کنیم؟ بسیاری از افراد از مراجعه به دندانپزشکی ترس داشته و عواملی موجب می گردد تا از مراجعه به دندانپزشک جهت انجام معاینه و حتی ترمیم پوسیدگی نیز خودداری کنند. ترس از مراجعه به دندانپزشک که با سلامت فرد ارتباط مستقیم داشته و به ویژه که اقدامات مرتبط با […]