نوشته هایی با برچسب "داروها بیماری لثه"

بیماری لثه :عوامل خطر و علایم بیماری لثه چیست؟

بیماری لثه :عوامل خطر و علایم بیماری لثه چیست؟

بیماری لثه :عوامل خطر و علایم بیماری های لثه کدام اند؟ علایم بیماری لثه بیماری لثه یک بیماری خاموش است و این بدین معناست که ممکن است علایم این بیماری تا وقتی که به مراحل پیشرفته نرسد خود را نشان نمی دهد. نشانه های هشدار دهنده ی بیماری لثه عبارتند از: -قرمزی ، تورم ، […]