نوشته هایی با برچسب "داروهای نیروزا در بدنسازی"

داروهای تشدید کننده قدرت عضلانی و خطرات آن ها

داروهای تشدید کننده قدرت عضلانی و خطرات آن ها

داروهای تشدید کننده قدرت عضلانی و خطرات آن ها داروهایی که ممکن است ظاهرا  مزیت ‌هایی از لحاظ قدرت جسمانی داشته باشند،عوارض اجتناب ناپذیری هم به دنبال خواهند داشت. عوارض درازمدت مصرف این داروها هنوز به  اندازه ی کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند و مزیت ‌های کوتاه‌ مدت آن ها در مقابل بسیاری از خطراتی […]