نوشته هایی با برچسب "خام گیاهخواری و کاهش وزن"

فواید و مضرات گیاه خواری

فواید و مضرات گیاه خواری

گیاه خواری خلاصه: اخیرا رژیم های غذایی گیاه خواری دربین جوامع مختلف در حال افزایش هستند. برخی شواهد علمی نشان می دهند که رژیم های گیاهخواری سالم و بی خطر در مقایسه با رژیم های شامل گوشت و منابع غذایی حیوانی فواید مشخصی را به دنبال دارند. یک رژیم گیاه خواری ممکن است بنا به […]