نوشته هایی با برچسب "حقوق جنسی نوجوان"

صحبت درباره مسائل جنسی با کودکان

صحبت درباره مسائل جنسی با کودکان

صحبت درباره مسائل جنسی با کودکان صحبت درباره مسائل جنسی با کودکان تمام کودکان دارای احساسات جنسی هستند. این احساسات بخش عادی رشد ونمو هستند. صحبت کردن در رابطه با روابط جنسی ممکن است ناخوشایند باشد، اما هرچه شما بحث را زودتر شروع کنید، کودکتان را برای گرفتن تصمیمات بی خطر در مورد آن بهتر […]