نوشته هایی با برچسب "حقوق امدادگر اورژانس"

حقوق امدادگر اورژانس

حقوق امدادگر اورژانس

حقوق امدادگر اورژانس حقوق امدادگر اورژانس آمار درستی از میزان حقوق امدادگر اورژانس در کشور در دسترس نمی باشد. آنهایی که در اورژانس و سایر بخش های دولتی کار می کنند، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می کنند . به عبارتی حداقل حقوق این افراد طبق قانون کار می باشد. اما امدادگران […]