نوشته هایی با برچسب "بزاق خیلی کم در دهان"

بزاق و نقش آن در دهان شما

بزاق و نقش آن در دهان شما

بزاق‌و نقش آن در دهان شما خلاصه: وقتی غذا می خورید بدن شما بزاق‌تولید می کند. هر چه بیشتر غذا را بجوید، بزاق‌بیشتری تولید می شود. مکیدن یک آبنبات نیز باعث تولید بزاق‌می شود. بعضی از بیماری ها و داروها می توانند بر مقدار بزاق‌تولید شده در دهان تأثیر بگذارند. فقدان بزاق کافی، دهان را […]