رد کردن لینک ها

برنج و چاقی – آیا ارتباطی وجود دارد ؟

برنج و چاقی – آیا ارتباطی وجود دارد ؟

در مطالعه ای که از داده های بیش از ۱۳۰ کشور استفاده شده است، نتیجه گیری می شود که خوردن برنج بیشتر ممکن است در مقابل چاقی نقش محافظتی داشته باشد. چاقی در دنیای غرب و فراتر از آن، در حال افزایش است.   میانگین

بازگشت به بالای صفحه