مدیریت بافت نرم اطراف دندان و ایمپلنت

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

موجود