تکنسین داروخانه

در حال نمایش 6 نتیجه

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
آموزش اصول و مبانی مقدماتی روان درمانگر کودک و نوجوان 40311
18 اردیبهشت
10 تیر
یکشنبه ها و سه شنبه ها
9 الی 11:30
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 25.000.000 ریال
تکنسین داروخانه (کد 116)
10 خرداد
15 شهریور
پنجشنبه ها
9 الی 14
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 32.500.000 ریال
تکنسین داروخانه (کد 120)
21خرداد
6 مرداد
شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه
10 الی 14
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 32.500.000 ریال
تکنسین داروخانه (کد 121)
30خرداد
10مرداد
شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه
15-19
مرکز ژاندارمری

15 عدد در انبار

هزینه دوره: 32.500.000 ریال
تکنسین داروخانه آنلاین (کد 119)
22 خرداد
23 مرداد
یکشنبه و سه شنبه
18 الی 22
آنلاین (LMS)

14 عدد در انبار

هزینه دوره: 32.500.000 ریال
فروشنده آرایشی و بهداشتی
این دوره ویژه افرادی است که دوره تکنسین داروخانه مقدماتی را گذرانده اند
22 خرداد
9 مرداد
یک شنبه و سه شنبه
9 الی 11:30
مرکز ژاندارمری

12 عدد در انبار

هزینه دوره: 20.000.000 ریال