رد کردن لینک ها

گاباپنتین برای چه بیمارانی تجویز میشود؟

گاباپنتین برای چه بیمارانی تجویز میشود؟

گاباپنتین برای چه بیمارانی تجویز میشود؟ گاباپنتین نوعی داروی ضد صرع است که ضدتشنج anticonvulsant نیز

بازگشت به بالای صفحه