اخبار و اطلاعیه ها

شـروع نوزدهمین دوره ­ی آموزشی مدیریت زخــم

شـروع نوزدهمین دوره ­ی آموزشی مدیریت زخــم

نوزدهمیـن دوره ­ی آموزشی­ مدیریت زخم ویــژه پزشکان به همت سازمان جهـاد دانشگاهی علوم پزشکی تهـران، تاریخ 98/09/28   در مرکز شماره یک جـهاد دانشگاهی علوم پزشـکی تهـران آغاز گردیـد. ایـن دوره آموزشی شامـل مراحل تئوری، عملی و بالینی است و  شـرکت کنندگان در طی دوره با مباحـث آناتومــی، فیزیولوژی پوست، ارزیابی بیمار و زخـم، انواع […]

آزمــون اولین دوره بین المللی زخـم  ICW

آزمــون اولین دوره بین المللی زخـم  ICW

آزمــون اولین دوره بین المللی مدیریت زخـم ICW که در مهــر ماه به  همت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهـران برگزار گردیـده بود ، روز پنجشنبه مورخ   98/09/28 در مرکز شمـاره یک این سـازمان برگزار گردیـد. لازم به ذکـر است که فراگیـران این دوره ،  پس از کسب نمـره ی قبولی در این آزمون گواهینامه­ی […]

شـروع دهمین دوره اندو

شـروع دهمین دوره اندو

دهمیـن دوره آموزشی انـدو ویـژه دندانپزشکان از تاریخ 98/09/21 روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور جمعی از دندانپزشکان در مرکز شمـاره 3 جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد. در ایـن دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحث تشخیص و طـرح درمان، آناتومی دندان  و سیستم کانال ریشـه، دیجیتـال رادیوگرافی در اندودنتـــیکس و کنـترل درد و … […]

نـود و  نهمیـن دوره ی مربی آمادگی دوران بارداری

نـود و  نهمیـن دوره ی مربی آمادگی دوران بارداری

به هـمت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکـی تهران نـود و نهمیـن دوره­ ی تخصصـی آمادگی دوران بارداری، از تاریـخ 98/09/14 روزهای پنجشنبه و جمعـه با حضور جمعی از ماماها و اساتید مجرب انجمن مامایی ایران ، در مــرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکـی تهران آغاز می گردد. در این دوره­­ ی آموزشی سر فصل­های نورواندوکرینولوژی، تمرینات […]

شـروع هفدهمیـن دوره ­ی آموزشی مدیریت زخــم

شـروع هفدهمیـن دوره ­ی آموزشی مدیریت زخــم

هفدهمیـن دوره­ ی آموزشی­ مدیریت زخم ویــژه پرستاران به همت سازمان جهـاد دانشگاهی علوم پزشکی تهـران، تاریخ 98/09/07   در مرکز شماره یک جـهاد دانشگاهی علوم پزشـکی تهـران آغاز میگردد. ایـن دوره آموزشی شامـل مراحل تئوری، عملی و بالینی است و  شـرکت کنندگان در طی دوره با مباحـث آناتومــی، فیزیولوژی پوست، ارزیابی بیمار و زخـم، انواع […]

نـود و  هشتمین دوره ی مربی آمادگی دوران بارداری

نـود و  هشتمین دوره ی مربی آمادگی دوران بارداری

به هـمت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکـی تهران نـود و هشتمین دوره­ ی تخصصـی آمادگی دوران بارداری،  از تاریـخ 98/09/07 روزهای پنجشنبه و جمعـه با حضور جمعی از ماماها و اساتید مجرب انجمن مامایی ایران، در مــرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکـی تهران آغاز می گردد. در این دوره­­ ی آموزشی سر فصل­های نورواندوکرینولوژی، تمرینات اسکلتی […]

شــروع هشتمیـن دوره ماساژ درمانی و ورزشی

شــروع هشتمیـن دوره ماساژ درمانی و ورزشی

به همت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهـران ، هشتمیـن دوره­ ی تخصصـی ماساژ درمانی و ورزشی از تاریخ 98/09/07 از ساعت 18 – 8 در مرکز شماره 1 جهاد دانشگاهی علوم پزشکــی تهران آغاز می­گردد. در این دوره­ فراگیران به سـر فصل­هایی شامل اخلاق در ماساژ و آشنایی با اهداف ماساژ ورزشی، آناتومی عضلات مهم […]

 شــروع نهمیـن دوره ­ی دیالیــز

 شــروع نهمیـن دوره ­ی دیالیــز

به همت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پـزشکی تهـران، نهمین دوره­ ی دیالیـز ویژه کارشناسان پرستاری از تاریخ 98/08/20 روزهای شنبـه و دو شنبه در مـرکز شماره یک جـهاد دانشگاهی علوم پزشـکی تهـران آغاز گردید. در ایـن دوره­ ی آموزشی فراگیران با مباحث آناتومی و فیزیولوژی سیستم کلیوی ، نارسایی حاد و مزمن کلیوی ، راه­های […]