سلام من كاردان اتاق عمل از دانشگاه شهيد بهشتي هستم ميخواستم بدانم براي مدرك هموپاتي شرايط لازم را دارم؟

1396/07/19


: پاسخ داده شده به این سوال

سلام دوره هومیوپاتی ویژه پزشکان می باشد

1396/08/03