سلام و وقت بخیر.آیا لازم است که در تمام روزهایی که دوره های آموزشی کمک های اولیه تشکیل میشوددر کلاس حضور داشته باشیم یا میتوان یکی از روزها را انتخاب کرد و در ساعات مربوطه در کلاس حضور داشت؟

1396/07/15


: پاسخ داده شده به این سوال

سلام لطفا با شماره 66479520 تماس بگیرید

1396/08/03