سلام امکان پرداخت شهریه ب صورت اقساط هست؟

1396/07/04


: پاسخ داده شده به این سوال

سلام موقع ثبت نام 490.000 تومان و یک ماه بعد از شروع دوره تسویه ما بقی شهریه

1396/08/03