با سلام،دوره هومیوپاتی برای پزشکان چه زمانی برگزار میشود؟هزینه؟

1396/03/08


: پاسخ داده شده به این سوال

با سلام در حال حاضر برنامه ای برای دوره هومیوپاتی نداریم. اگر دوره دیگه ای مد نظرتون هست بفرمایید

1396/03/30