سلام.بعد از گذراندن دوره نسخه خوانی،دوره کارورزی در داروخانه را باید بگذرونیم؟؟خودتون معرفی میکنین؟؟

1396/07/01


: پاسخ داده شده به این سوال

با سلام اگر با داروخانه ای هماهنگ بفرمایید از طرف مرکز معرفی نامه کارورزی خدمت شما داده می شود

1396/08/03