آیا کلاس مراقبتهای فوری پزشکی برگزار می کنید.؟و من لیسانس گیاهپزشکی هستم می تونم آزمون لیسانس به پزشکی شرکت کنم؟

1396/05/25


: پاسخ داده شده به این سوال

سلام لطفا جهت کسب اطلاعات در مورد فوریت های پزشکی با شماره 66479520 و لیسانس به پزشکی با شماره 66129601 تماس بگیرید

1396/06/19