سلام شهریه دوره ی علوم ازمایشگاهی چقدر؟بااین مدرک کجا میشه کارکرد؟

1396/05/08


: پاسخ داده شده به این سوال

با سلام شهریه دوره مبلغ 1/200/000 تومان میباشد بعد از پایان دوره می توانید در آزمایشگاهها مشغول بکار شوید

1396/05/08