سلام آیا با مدرک فوریت که می دهید آیا قابل کار در بیمارستان ها هست
با تشکر

1396/04/29


: پاسخ داده شده به این سوال

با سلام جهت کار در بیمارستان حتما باید مدرک دانشگاهی یا مدرک مورد تایید وزارت بهداشت رو داشته باشید.

1396/05/08