سلام، درمورددوره ی مشاوره ژنتیک برای پزشکان آیادوره شروع شده واینکه برای آن هم انون امکان ثبت نام هست؟
باتشکر
موسوی

1396/04/11


: پاسخ داده شده به این سوال

سلام شروع دوره مشاوره ژنتیک ویژه پزشکان از 21 تیر ماه است و تا روز دوشنبه 19 تیرماه می توانید ثبت نام کنید

1396/04/17