سلام كلاس هاى كمك هاى اوليه در كجا برگزار ميشود وادرس دقيق ويا شماره تلفن كلاسهايى كه در جهاد دانشگاهى براى كمكهاى اوليه برگزارميشود را ميخواستم
خيلى ممنون وتشكر

1396/04/07


: پاسخ داده شده به این سوال

سلام آدرس : خ انقلاب-خ فخررازی - خ شهدای ژاندارمری غربی - پ75 شماره تماس : 66479520

1396/05/08