برگزاری دوره های امزشی تکنسین داروخانه در چه تاریخی خواهد بود و چگونه می توان ان لاین ثبت نام کرد؟

1396/03/23


: پاسخ داده شده به این سوال

با سلام شروع دوره ها از نیمه دوم تیرماه می باشد . جهت راهنمایی در انجام ثبت نام آنلاین با شماره 66129626 تماس بگیرید

1396/03/30