دوره های دستیاری دندانپزشکی چندماهه است؟هزینه چقدرمیباشد؟مکان اموزش کجاست؟؟

1396/03/16


: پاسخ داده شده به این سوال

سلام مدت دوره دوماه و نیم می باشد . هزینه دوره 690000 توامن است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66127644 تماس بگیریر با تشکر

1396/03/30