سلام
درخصوص رشته پرستاری،مدرکی که اعطا میکنید چه تفاوتی با مدرک کنکور سراسری دارد؟این مدرک ایا در کشورهای دیگر(کانادا)معتبر است؟

1396/03/15


: پاسخ داده شده به این سوال

سلام مدارک جهاد دانشگاهی معادل مدرک دانشگاه نبوده و گواهی پایان دوره کوتاه مدت آموزشی هستند . لازم به ذکر است این مدارک قابل ترجمه می باشند.

1396/03/31