سلام.ایا در استخدام های دولتی مدرکی که میدهید قابل قبول هست؟مثل دوره کاردانی .غیره ایا دارای کد رشته مثل دانشگاها داره؟

1396/08/25


: پاسخ داده شده به این سوال

با سلام مدارک جهاددانشگاهی و موسسات آموزشی دیگر صرفا مدرک پایان دوره آموزشی کوتاه مدت بوده و جایگزین یا معادل مدارک دانشگاهی نمی باشد .

1396/09/05