کنفرانس یکروزه تازه های تشخیص و درمان زخم بستر

کنفرانس یکروزه تازه های تشخیص و درمان زخم بستر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران : 

برگزاری کنفرانس یکروزه تازه های تشخیص و درمان زخم بستر– ویژه پزشکان و پرستاران در تاریخ ۲۶ تیر

 

 

 


 

 

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران مقارن با اوج گیری حملات نظامی به کشور
در جنگ تحمیلی (سال ۱۳۶۰) و نیاز مبرم کشور به تربیت نیروهای کارآمد در ارائه خدمات فوریت پزشکی،
با ماموریت تربیت نیروی متخصص امدادگر و فوریت پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و با تغییر و بهبود شرایط کشور پس از جنگ،
ماموریت خود را اعتلای سطح دانش و مهارت جامعه و متخصصان در حوزه سلامت قرار داد

و تا کنون به عنوان یکی از اصلی ترین متولیان آموزش دوره های مهارتی شغل محور
حوزه علوم پزشکی در کشور، نقش موثری در ارتقای سطح دانش ایفا نموده است.

با توجه به اهمیت موضوع بهداشت و سلامت در جامعه و نقش آن در تحولات اساسی کشور،
معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از مجموعه­ های پیشرو
در ارائه خدمات آموزشی مرتبط و متناسب با نیازهای بهداشتی جامعه، اقدام به تدوین و

ارائه دوره ­های کوتاه مدت آموزشی در حوزه­ های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی و
عمومی نموده است تا علاوه بر انتقال دانش روز پزشکی، در زمینه توانمندسازی نیروهای متخصص و
شاغل در حوزه سلامت ایفای نقش نماید.

نوآوری و دقت در اجرای کیفی دوره ­ها براساس آخرین دستاوردهای پزشکی،
برنامه­ ریزی و مدیریت صحیح و منظم، استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر
از ویژگی­ های مهم دوره­ های آموزشی این معاونت محسوب می شود.

اهداف کلی:

۱- اعتلای سطح دانش و مهارت گروه­های علوم پزشکی

۲- ارتقای سطح دانش عمومی جامعه در حوزه بهداشت و سلامت

۳- تربیت نیروهای حرفهای مورد نیاز در حوزه سلامت و بهداشت

۴- نیازسنجی آموزشی و تدوین دوره های دانشی و مهارتی در حوزه سلامت و بهداشت

دیدگاه ها غیرفعال است