رد کردن لینک ها

مقدمه

موضوع بهداشت و سلامت همواره از اولویت های هر جامعه ای محسوب می شود و نقش اساسی در سیاست گذاری های کلان هر کشور دارد. بنابراین کشف نیازهای بهداشتی جامعه و تلاش در جهت رفع نیازها همیشه دغدغه نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع سلامت می باشد. بی شک بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد درنظام سلامت و فراهم نمودن فرصت های آموزشی مناسب با حوزه فعالیت این افراد نفش موثری در دستیابی اهداف بهداشتی جامعه دارد.جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از پایگاه های علمی کشور در راستای رسالت آموزشی خود در حوزه سلامت همواره تلاش نموده است تا متناسب با نیازهای بهداشتی جامعه، دوره ها و کارگاه های مختلف آموزشی را طراحی و ارائه نماید تا علاوه بر انتقال دانش روز پزشکی، در زمینه توانمندسازی نیروهای متخصص که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط هستند نیز تاثیرگذارباشد. با توجه به جایگاه پرستاران در نظام سلامت و عهده دار شدن نقش ها و مسئولیت های حرفه ای متنوع در مراکز درمانی، کسب دانش و مهارت های تکنیکی مرتبط با حوزه فعالیت این عزیزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به استناد مجوز شماره 225/93/3813 مورخ 93/3/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی جهت توانمندسازی پرسنل محترم پرستاری اقدام به برگزاری دوره های مهارتی کوتاه مدت در زمینه های گوناگون نموده است.دقت در اجرای کیفی دوره بر اساس آخرین استانداردهای پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح و منظم، استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر از ویژگی های مهم دوره های آموزشی این معاونت محسوب می شود.

کارگاه پرستاری

ردیفنام دورهطول دورههزینه دورهروز کلاستاریخساعت
1CPRپیشرفته4 ساعت40 هزار تومانسه شنبه95/2/714:30 الی 18:30
2ریتم خوانی12 ساعت120 هزار توماندوشنبه95/2/614:30 الی 18:30
3محاسبات دارویی4 ساعت40 هزار تومانجمعه95/2/108 الی 12
4CPR پایه(بزرگسال،اطفال،نوزاد)4 ساعت40 هزار تومانجمعه95/2/178 الی 12
5CPR پیشرفته بزرگسال4 ساعت40 هزار تومانیکشنبه95/2/2614:30 الی 18:30
6تحلیل گازخونی شریانی4 ساعت40 هزار تومانپنجشنبه95/2/914:30 الی 18:30
7کنترل عفونت4 ساعت40 هزار تومانجمعه95/2/248 الی 12
8IVدرمانی4 ساعت40 هزار تومانجمعه95/2/318 الی 12
9اکسیژن درمانی4 ساعت40 هزار تومانیکشنبه95/2/514:30 الی 18:30
10معاینات فیزیکی16 ساعت160 هزار تومانشنبه و دوشنبه95/2/11 لغایت 95/2/2014:30 الی 18:30
11آموزش به بیمار16 ساعت160 هزار تومانیکشنبه و سه شنبه95/2/12 لغایت 95/2/2114:30 الی 18:30
12ایمنی بیماران4 ساعت40 هزار تومانیکشنبه95/3/914:30 الی 18:30
13بایش همودینامیک بیماران در ICU4 ساعت40 هزار تومانسه شنبه95/3/414:30 الی 18:30
14بایش همودینامیک بیماران در NICU4 ساعت40 هزار تومانسه شنبه95/3/1114:30 الی 18:30
15TPN-PN4 ساعت40 هزار توماندوشنبه95/3/314:30 الی 18:30
16آزمایشات بالینی4 ساعت40 هزار تومانشنبه95/3/814:30 الی 18:30
17اداره و کنترل درد4 ساعت40 هزار تومانچهارشنبه95/3/514:30 الی 18:30
18شیمی درمانی8 ساعت80 هزار تومانپنجشنبه و جمعه95/3/20 لغایت 95/3/2114:30 الی 18:30
19فرآیند پرستاری4 ساعت40 هزار تومانپنجشنبه95/3/2714:30 الی 18:30
20تجویز خون4 ساعت40 هزار تومانیکشنبه95/3/914:30 الی 18:30
21کار با تجهیزات پزشکی4 ساعت40 هزار تومانجمعه95/3/288 الی 12
22پیشگیری و درمان زخم های فشاری4 ساعت40 هزار تومانشنبه95/3/2914:30 الی 18:30
23مراقبت از راه هوایی مصنوعی4 ساعت40 هزار تومانجمعه95/3/78 الی 12
بازگشت به بالای صفحه