کارگاه تفسیر نقاشی کودکان :

یکی از بهترین بازی ها برای کودکان نقاشی کشیدن است. کودکان از اینکه بتوانند کاغذی را رنگی کنند به ذوق می آیند. نقاشی ، اهمیت زیادی در رشد و تکامل مهارت های تصویری اش در آینده دارد . کودکان آنچه در ناخودآگاه دارند را روی کاغذ ترسیم می کنندو این نقاشی ها بیانگر احساسات درونی آنهاست .

نحوه نقاشی کشیدن کودکان ، کجای برگه نقاشی کشیدن ، ترسیم اعضای اصلی ، بزرگ و کوچک کشیدن ، هرکدام نشان دهنده یک جنبه از شخصیت کودکان می باشد.

بعنوان مثال اگر کودک علاقه به کشیدن یک فرد نظامی (پلیس ،سرباز )داردگویا روحیه پرخاشگری اوست .کشیدن انسان با سرکوچک نشان دهنده ترس ها و کم رویی است و کشیدن انسان با سربزرگ نشان دهنده اعتماد به نفس بالای او و علاقه به پیشرفت و پرسشگری اوست.

 

کارگاه تفسیر نقاشی کودک :

 

نام کارگاه تاریخ شروع مدت دوره شهریه
تفسیرنقاشی کودک 25/05/1397 8 ساعته 120هزارتومان

 

 

ظریفت محدود می باشد ، لطفا جهت رزرو با شماره 09035812856 تماس حاصل فرمایید.

 

دیدگاه ها غیرفعال است