رد کردن لینک ها

پایـان سیـزدهمین دوره مدیریت زخــم

سیـزدهمین دوره آموزشی مدیریت زخم ویژه پرستاران که به همت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار گردیـده بود، در تاریخ 98/06/13 به پایان رسید.

ایـن دوره آموزشی در دو مرحله به صورت تئوری و عملی برگزار شـد که شـرکت کنندگان ایـن دوره با مباحـث آناتومــی، فیزیولوژی پوست، ارزیابی بیمار و زخـم، دبریدمان کردن، انواع زخم­های حاد و مزمـن، زخم­های سوختگی آشنا شدند.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه