رد کردن لینک ها

پایان پنجاهمیــن دوره ی ترمیمی ­­- زیبایـی

پایان پنجاهمیــن دوره ی ترمیمی ­­- زیبایـی :

پنجاهمیــن دوره­ ی آمـوزشی ترمیمی – زیبایـی ویـژه دندانپزشکان که به همت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهـران در آذر مـاه شــروع شده بود، در تاریخ 97/11/12 در مرکـز جـهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به پایان رسید.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه