قارچ شناسی پزشکی

رشته قارچ  شناسی پزشکی یکی از رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  وزارت بهداشت می باشد.این رشته یکی از گرایشهای علوم آزمایشگاهی است که بربیماریهای قارچی که عمدتا باپوست ومو وناخن وضمائم بدن مرتبط است مطالعه  مینماید ..

در بین رشته هی علوم آزمایشگاهی، قبولی در این رشته آسان است. ازین رو  خیلی از دانشجویان که به رشته ایمنی شناسی علاقه دارند بدلیل سختی قبولی درارشد رشته ایمنی شناسی، به دلیل رقابت بالا و میزان زیاد داوطلبان شرکت کننده در این رشته، برای کارشناسی ارشد ،در رشته قارچ شناسی شرکت میکنند تابتوانند برای دکتری دررشته ایمنی شرکت کنند

افرادی که دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست شناسی (گرایشهای میکروب شناسی، سلولی مولکولی و جانوری)و میکروبیولوژی هستند ، مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی میباشند.

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در مقطع دکتری دررشته های ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، پزشکی مولکولی، نانو فناوری پزشکی، علوم سلولی کاربردی، ویروس شناسی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، زیست پزشکی سامانه ای، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) و گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی) شرکت کنند.

در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ،قارچ شناسی پزشکی  در زیر گروه مجموعه علوم آزمایشگاهی ۳ قرار دارد. در این گروه رشته های ویروس شناسی پزشکی ، میکروب شناسی پزشکی و انگل شناسی پزشکی نیز قرار دارند که به دلیل اختلاف در ضرایب مربوط به هر درس از یکدیگر متمایز می شوند.

رشته قارچ شناسی در کنکور ارشد وزارت بهداشت دارای مواد درسی:  باکتری شناسی با ضریب (۱) – قارچ شناسی با ضریب (۴) – انگل شناسی با ضریب (۱) – ایمنی شناسی با ضریب(۲) –زیست شناسی سلولی مولکولی با ضریب(۱). زبان عمومی با ضریب (۲) است

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های سطح کشور،۳۶ نفر در دوره های روزانه و ۷  نفر مازاد بوده.

قارچ شناسی پزشکی، ارشد وزارت بهداشت، دکتری وزارت بهداشت

لینک

دیدگاه ها غیرفعال است