عدم اعتماد به نفس

عدم اعتماد به نفس خود را بپذیرید تا خشمتان کاهش یابد

 

عدم اعتماد به نفس

 

اکثر ما هر از گاهی عدم اعتماد به نفس را تجربه می کنیم.

برای بعضی ها، عدم اعتماد به نفس می تواند به دلیل ظرفیتمان برای روبرو شدن با یک چالش خاص،
مانند یادگیری نواختن یک آلت موسیقی، رفع مشکل در یک کامپیوتر یا عملکرد درست در کلاس باشد.

در عدم اعتماد به نفس شدید ویژگی های  اصلی خودمان یعنی هوش مان، ظاهر فیزیکی، و حتی،
اینکه آیا ما دوست داشتنی هستیم را زیر سوال میبریم.

عدم اعتماد به نفس فراگیر و تحریک خشم

عدم اعتماد به نفس شدید موجب یک چرخه ی نادرست می شود، که می تواند به علت
یک مکالمه درونی شدیدا منتقدانه باشد. این عدم اعتماد به نفس می تواند با کمال گرا بودن،
نیاز به ذیحق بودن و حتی خجالت زدگی فلج کننده تقویت شود که می تواند موجب طفره روی، اضطراب و افسردگی شود.

و مهمتر از همه در این بحث، عدم اعتماد به نفس شدید و فراگیر می تواند منجر به حساسیت بالا  به احساس تهدید و
خشم به وجود آمده از این تهدید شود. پاول، یک شرکت کننده در یکی از کلاسهای مدیریت خشم، نمونه ای از این نوع واکنش
را بیان می کند. او این حرکت را در بحثی که با همسرش داشت، نشان داد.

پس از ورود به خانه در پنجشنبه شب، همسرش به او یادآوری کرد که والدینش آخر هفته  به دیدن آنها می آیند.
در ابتدا، او ساکت وکمی ناراحت شد و فکر کرد آنها  حق ندارند تا تعطیلات آخر هفته بعدی به آنجا بیایند.
او برنامه ریزی کرده بود که در این آخر هفته با دوستانش به بازی بسکتبال  برود.

پاول از ازینکه زودتر به او اطلاع داده نشده ناراحت شد و
سریعا ناراحتی و پریشانی خودش را ابراز کرد.همسر او، بث، بلافاصله پاسخ داد:

من به شما گفته بودم که این آخر هفته است.
شما هرگز به من گوش نمی دهید!

با سرعت نور، ناراحتی کم او به خشم  شدید و آشفتگی به شکل فریاد و
تحقیر همسرش تبدیل شد. پاول احساس کرد محکوم ومورد انتقاد قرار گرفته است.
واکنش او از عدم به نفس آنی در مورد اینکهآیا او به او اطلاع داده شده و
همچنین توانایی او برای گوش دادن، تحریک شده بود.

البته، اگر از او می پرسیدید که او به خودش شک دارد، پاول کاملا آن را رد میکرد.
این به این معنی است که او پیشینه ای طولانی در طفره رفتن از عدم اعتماد به نفس دارد،
استراتژی مبتنی بر اینکه  مردان واقعی به خودشان شک نمی کنند.

او یکی از بسیاری از مردان است که توسط ویلیام پولاک در Real Boys توصیف شده است،

مردانی که آموزش داده شده اند تا تردید، خشم و اضطراب را پنهان کنند و
به جای آن تصویری از قدرت، شجاعت دروغین و اعتماد به نفس را ارائه  دهند.

به همین دلیل، او فورا خشمش را نسبت به همسرش هدایت کردتا احساس شرم پنهانی که
ناشی از احساسات شکننده اش از چنین شک هایی است را تجربه نکند.

اگر او قادر به کنار آمدن، پذیرش و تایید شک و تردیدهایش بود،واکنش انعکاسی همراه با  خشم شدید نداشت.

با اینکه او ممکن است بخاطر تغییر در برنامه هایش دچار ناراحتی شده باشد
یا  به خاطر بازدید برنامه ریزی شده والدین همسرش تا حدودی آشفته  شده باشد.

اگر در واقع او به طور کامل اطمینان داشت که او یک شنونده خوب است،می توانست
دلسردی  خود را  نسبت به نظر همسرش بدون ناراحتی یا با ناراحتی کمتری با او در میان بگذارد.

ریشه های عدم اعتماد به نفس

عدم اعتماد به نفس در این شدت اغلب نتیجه تجربیات پیشین ماست کهخویشن پذیری مان را
در مورد افکار، احساسات و رفتار مان خفه می کندیا مانع از پذیرش خود واقعی ما می شود.

 

پیام های مستقیم وغیر مستقیمی که از جانب والدین، معلمان، همسالان، دیگر بزرگسالان ،
فرهنگ مان، قوم و مذهبمان بیان شده اند، می تواند در ما احساس غیر قابل تحمل بودن را ایجاد کنند،
که یک نگرش فراگیر است که می تواند عدم اعتماد به نفس را افزایش دهد.

 

این پیام ها به تشکیل یک طرح کلی درونی کمک می کنند، که اغلب به عنوان
متن نمایشنامه توصیف می شود کهبه عنوان اساس گفتگوی درونی ما عمل می کند.
احساس غیر قابل تحمل بودن باعث تقویت عدم اعتماد به نفس می شود.

که خبر از یک گفت و گو نقادانه و داورانه می دهد. در حالی که عدم اعتماد به نفس
باعث درد و رنج می شود،قضاوت این عدم اعتماد به نفس است که منجر به رنج عاطفی شدید می شود
و در نهایت موجب تحریک خشم می شود.

قضاوت عدم اعتماد به نفس؛ تحریک بیشتر خشم

شک و تردید ناخوشایند با رنج های عاطفی همراه میشود.
این یک تهدید درونی برای عزت نفس یا ارزش نفس است.

عدم اعتماد به نفس می تواند به شدت دیدمان به خودمان، اینکه چگونه دوست داریم به نظر به دیگران برسیم ،و همچنین چگونه آرزو داریم که به نظر دیگران برسیم را تهدیدکند.

خشمی که به بیرون  معطوف شده، یک راهبرد دفاعی برای مقابله با این تهدید است.

احساس خجالت می تواند عدم اعتماد به نفس را تحریک کند،اما همچنین می تواند واکنشی باشد
که به طور منتقدانه ای چنین شک هایی را قضاوت می کند.

و شدت این تهدید به نسبت اندازه ای که مادر نتیجه این تجربه احساس شرم کرده ایم، متفاوت است.

پس از آن، خشم ممکن است به راه بیافتد تا به هر واکنش یا آشفتگی ناشی ازتشخیص عدم اعتماد به نفس پاسخ دهد.

به این ترتیب، تمرکز بر روی بیرون بسیار ساده تر از تجربه ناراحتی و شرم همراه با تجربه عدم اعتماد به نفس است.

جنبه های مثبت عدم اعتماد به نفس

عدم اعتماد به نفس می تواند فلج کننده باشد یا این که می تواند یک نیروی مثبت باشد.

مهمتر از همه در این بحث، تقویت احساس راحتی بیشتر با برخی از شک و تردیدها و عدم اطمینان است که
می تواند واکنش پذیری ما را با تحریک خشم کاهش دهد.

تصدیق و پذیرش کامل عدم اعتماد به نفس می تواندبه ما اجازه داد تا مکث کنیم و
به طور سازنده ای در مورد اینکه چگونه فکر و احساس می کنیم، واکنش نشان دهیم.

این به ما اختیار می دهد که با عدم اطمینان راحت تر کنار بیایم. به نوبه خود، این آزادی ما را در انتخاب نحوه رفتارمان گسترش می دهد.

ما وقتی عدم اعتماد به نفس را می پذیریم، بیشتر پذیرای جنبه های انسانی خودمان می شویم.
انجام این کار به ما کمک می کند که بیشتر قابل اعتماد باشیم وکاملا با دیگران و با خودمان صادق باشیم.

این ما را قادر می سازد تا به افکار و احساسات دیگران، و همچنین خودمان، بدون حالت دفاعی گوش کنیم.

علاوه بر این، پذیرش عدم اعتماد به نفس اختیار ما را در پذیرش چالش ها،
کنار زدن موانع برای تکامل شخصی ما گسترش می دهد.

اینکه به خودمان اجازه دهیم کمی عدم اعتماد به نفس را تجربه کنیم،
ممکن است دلواپسی سودمندی باشدکه می تواند تمرکز ما را بر روی
جزئیات چالشی که با آن ما مواجه ایم، زیادکند.

آنچه شما می توانید در مورد عدم اعتماد به نفس ناسالم انجام دهیدواضح است که
کنار آمدن با عدم اعتماد به نفس، مستلزم شناخت وصلح با زخم های گذشته شما است،

آسیب هایی که نگاهتان به خودتان را تخریب کرده وبه یک گفت وگوی جدی
نقادانه درون ذهن شما تبدیل شده است.

چنین کار اغلب مستلزم بررسی احساس اصلی بی ارزش بودن است
که سبب عدم اعتماد به نفس و تهدید شدید ناشی از آن می شود.

خبر خوب این است که صرف نظر از درجه ای که شما عدم اعتماد به نفس را تجربه می کنید،
می توانید ظرفیت خود را نسبت به مهربانی با خودتان و قضاوت کمتر، افزایش دهید.

تقویت افزایش شک در مورد عدم اعتماد به نفس یک تمرین کلی برای غلبه بر اثرات مضر عدم اعتماد به نفس ناسالم است.

راهکارهای متعدد کاهش صدمات ناخوشایند حاصل از عدم اعتماد به نفس شامل موارد ذیل است:

 1. عدم اعتماد به نفستان را شخیص دهید و بپذیرید:

  رشد احساسی و گسترش هوش هیجانی مابا افزایش خودآگاهی مان از
  چشم انداز درونیمان،از جمله افکار، احساسات و حساسیت های ما شروع می شود.

  درنگ کردن و بالا بردن صدا برای شنیدن آنچه که شما در رابطه با عدم اعتماد به نفس
  در حال تجربه هستید شجاعت می خواهد.

 2. از خودتان بپرسید چه چیزی تجربه می کنید و نه اینکه چرا شما در حال تجربه چنین چیزی هستید:

  با پرسیدن چه چیزی، شما در حال مشاهده هستید،و نه در تلاش برای تجزیه و تحلیل. سؤال چرا اغلب ایجاب می کند

  که حتما باید یک پاسخ خاص وجود داشته باشد.هنگامی که با توجه به شک و تردید شما می پرسید چه چیزی، می توانیدبرای کشف و شناسایی احساسات و افکار خاصی که پیرامون آن وجود دارد
  بیشتر آزادی داشته باشید.

 3. نقشی که خشم تان در حین عدم اعتماد به نفس بازی می کند را شناسایی کنید:

  هوشیار باشید که چگونه خشم ممکن است در کوتاه مدت با پرت کردن حواستان از
  هر دو احساس خجالت و عدم اعتماد به نفس به شک و تردیدتان کمک کند.

 4. به پیشینه خود نگاه کنید: سعی کنید مشخص کنید چه چیزی ممکن است منبع عدم اعتماد به نفستان باشد،

  تجربیاتی که ممکن است آن را پرورش داده باشد. به این ترتیب،شما می توانید
  در مورد حسی که شما آن را با یا بدون آگاهی باطنی ساخته اید، بهتر بفهمید.

 5. بر لحظاتی که به خودتان شک دارید غلبه کنید: لحظاتی را به یاد بیاورید که
  ممکن است بر عدم اعتماد به نفستان غلبه کرده باشید.

  به چه چیزی در آن لحظه فکر می کردید که کمک کرد آن را پشت سر بگذارید؟

  سعی کنید یک کلمه یا عبارت کلیدی را که ممکن است برای تردید در مورد عدم اعتماد
  به نفستان استفاده کرده باشید،شناسایی کنید.

 6. به خودتان در غلبه بر عدم اعتماد به نفس ناسالم متعهد شوید: شما ممکن است خودتان

  بر روی این موضوع کار کنید و یا از یک متخصص برای رسیدگی به این کار کمک بخواهید.

در نهایت، هر چه شما بییشتر پذیرای جنبه های انسانی خودتان از جمله عدم اعتماد به نفس شوید،
کمتر مستعد سخت گیری و تخریب خودتان و  قضاوت در مورد آن وخشمی که می تواند بر اثر آن تحریک شود، هستید.

منبع : لینک

دیدگاه ها غیرفعال است