شـروع یکصدوهفدهمیــن دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی

دوره­ی دستیار دندانپزشک مقدماتی از تاریــخ 1397/02/06 روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 صبـح تا 13 آغاز می­گردد. در ایـن دوره که یکصدو هفدهمیـن دوره­ی دستیار دندانپزشکی مقدماتی است فراگیران با مباحث شناخت وظایف دستیاری، راه­های پیشگیری­های بیماری­های دهان و دندان، آشنایی با ابزار، رادیولوژی، ایمپلنت، ارتو و . . . آشنا می­شوند.

همچنیــن شرکت کنندگان در طــی این دوره جهت کسب مهارت لازم با ابزار و وسایل لازم برای کار دستیاری بصورت فیزیکی آشنا می­شوند و امکان کار عملی را در کلینیک­های وابسته به جهاد دانشگاهی را خواهند داشت.

لازم به ذکـر است شرکت کنندگان بعد از گذراندن دوره­ی دستیاری مقدماتی می­توانند در دوره­های دستیاری تخصصی ایمپلنت، ارتو و اندو  شرکت نمایند..

 

دیدگاه ها غیرفعال است