ششمیــن دوره‌ی مدیریت زخــم:

ششمیـن دوره‌ی مدیریت زخم روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۳۰  با حضور جمعی از پرستاران
در مـرکز شماره ۲ جـهاد دانشگاهی علوم پزشـکی تهـران آغاز گردید.

ایـن دوره‌ی آموزشی در دو مرحله، به صورت تئوری و عملی برگزار شد.
شـرکت کنندگان ایـن دوره با مباحـث آناتومــی، فیزیولوژی پوست، ارزیابی بیمـار و زخـم ، دبریدمان کردن، انواع زخم­‌های حاد و مزمـن، زخم‌­های سوختگی ، زخم­‌های فشاری و …آشنا شدند.

هم‌چنین شرکت‌کنندگان در پایان این دوره به منظور مشاهده و کسب مهارت در زمینه‌ی ارزیابی، پاک‌سازی، شستشــو و درمان اولیه‌ی زخـم با نظارت کامل اساتید با تجربه‌ی جــهاددانشگاهی در فضای بیمارستان به انجام کار عملی اقدام نمودند.

دیدگاه ها غیرفعال است