شرط سنی برای شرکت در آزمون لیسانس به پزشکی

آزمون لیسانس به پزشکی دارای شرایط خاصی برای ثبت نام کنندگان در آزمون می باشد. در آزمون لیسانس به پزشکی یکی از شرایط دارا بودن حداکثر سن 25 سال می باشد. تاریخ دقیق برای داوطلبان از تاریخ 20 دی ماه محاسبه می گردد. برای مثال در کنکور سال 96 کسانی می توانند که تاریخ تولد آنها از تاریخ 20 دی ماه 1371 به بعد باشد و متولدین قبل از 20ام دی ماه نمی توانند در آزمون کارشناسی به پزشکی شرکت نمایند.

در صورت دارا بودن شرایط خاصی مانند کارت پایان خدمت سربازی، طول مدت نظام وظیفه به حداکثر سن 25 سال اضافه می شود. برای مثال آقایانی که 2 سال خدمت سربازی را پشت سر گذاشته اند تا حداکثر سن 27 سال می توانند در آزمون لیسانس به پزشکی شرکت نمایند.

یکی دیگر از شرایطی که داوطلبان آزمون لیسانس به پزشکی می توانند به حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون لیسانس به پزشکی اضافه نمایند، گذراندن طرح نیروی انسانی برای رشته هایی است که مشمول طرح نیروی انسانی می شوند. این داوطلبان می توانند به اندازه طول مدت طرح نیروی انسانی به حداکثر سن خود برای شرکت در آزمون اضافه نمایند.

داوطلبان لیسانس به پزشکی در جریان باشند که به غیر از دو شرطی که در بالا ذکر شد، از راه دیگری نمی توانند به حداکثر سن خود برای شرکت در آزمون کارشناسی به پزشکی اضافه نمایند.

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران با دارا بودن تیم مشاوره ای کامل متشکل از نفرات برتر کنکور و پذیرفته شدگان آزمون لیسانس به پزشکی آماده ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی ویژه داوطلبان آزمون لیسانس به پزشکی می باشد. در گروه مشاوره ای و آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران بسته های آموزشی کامل برای موفقیت داوطلبان آزمون لیسانس به پزشکی تدارک دیده شده است. این بسته ها شامل جزوات کمک آموزشی، کلاس های حضوری و مشاوره و برنامه ریزی آزمون می باشد.

برای اطلاع از دیگر شرایط شرکت در آزمون کارشناسی به پزشکی با مشاورین جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران تماس حاصل نمایید.

لیسانس به پزشکی، کارشناسی به پزشکی، شرایط آزمون لیسانس به پزشکی، شرط سنی آزمون لیسانس به پزشکی، آزمون لیسانس به پزشکی,شرط سنی برای شرکت در آزمون لیسانس به پزشکی

دیدگاه ها غیرفعال است