دومین کارگاه ذهن آگاهی :

دومین کارگاه ذهن آگاهی در تاریخ 31/3/1397روز پنچشنبه دردپارتمان سلامت روان  جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

برگزار می شود.

 

نام کارگاه تاریخ شروع مدت دوره
کارگاه ذهن آگاهی 31/03/1397 5 ساعته

ظریفت محدود می باشد ،لطفا جهت ثبت نام با این شماره 09035812856

تماس حاصل فرمایید.

 

دیدگاه ها غیرفعال است